Tarikh           : 6 Jun 2023
Masa : 3.00 pm - 4.00 pm
Lokasi : PEDi Tebuk Haji Yusuf
Peserta : 5 orang

Tujuan 

Kelas kemahiran keusahawanan

Aktiviti 
                  • Penerangan mengenai bagaimana untuk menambah pendapatan dengan Amway

Gambar Disini