115984718 3354313917940580 2787449400889147931 o

Merujuk kepada Peraturan-Peraturan Pendidikan (Pendidikan Khas) 2013, murid berkeperluan pendidikan khas ertinya kanak-kanak yang diperakukan oleh pengamal perubatan, ahli optik, ahli audiologi atau ahli psikologi mengikut mana-mana yang berkenaan sama ada dalam perkhidmatan kerajaan atau tidak sebagai murid yang mempunyai ketidakupayaan penglihatan, ketidakupayaan pendengaran, ketidakupayaan pertuturan, ketidakupayaan fizikal dan masalah pembelajaran atau mana-mana kombinasi ketidakupayaan dan masalah yang telah dinyatakan.

• Kurang Upaya Pendengaran
• Kurang Upaya Penglihatan
• Kurang Upaya Pertuturan
• Kurang Upaya Fizikal
• Masalah Pembelajaran
• Pelbagai (Multiple Disabilities)

Justeru dalam konteks pendidikan khas, dihuraikan beberapa kategori MBK sebagai panduan untuk masyarakat lebih mengenali rupa bentuk fizikal, memahami tingkah laku dan mengetahui keperluan mereka.

(Sumber : Kementerian Pendidikan Malaysia )