Tarikh           : 17 Februari 2024
Masa : 10.00 am - 11.00 am
Lokasi : PEDi Tebuk Haji Yusuf (Google Meet)
Peserta : 10 orang

Tujuan 

Kelas pembelajaran online

Aktiviti 
                                  • Penerangan dan tutorial cara untuk menyekat (block) laman web yang tidak diingini di dalam komputer atau laptop.

Gambar Disini

Tarikh           : 5 Februari 2024
Masa : 9.30 am - 10.30 am
Lokasi : SK Kampung Baharu
Peserta : 41 orang

Tujuan 

Kelas latihan kemahiran ICT

Aktiviti 
                                  • Aktiviti kuiz diadakan bagi menguji pemahaman pelajar tentang topik yang telah disampaikan.

Gambar Disini

Tarikh           : 4 Februari 2024
Masa : 9.30 am - 10.00 am
Lokasi : PEDi Sungai Leman
Peserta : 20 orang

Tujuan 

Kelas latihan kemahiran ICT

Aktiviti 
                                • Peserta dikehendaki menaip mengikut paparan yang tertera dengan masa yang diberi selama 5 minit. Kepantasan dan ketepatan menaip akan dinilai oleh petugas.

Gambar Disini

Tarikh           : 4 Februari 2024
Masa : 11.00 am - 12.00 am
Lokasi : PEDi Sungai Leman
Peserta : 10 orang

Tujuan 

Kelas latihan kemahiran ICT

Aktiviti 
                                • Petugas memberi penerangan pengenalan fungsi komputer dan keselamatan siber. Seterusnya peserta membuka aplikasi Quizizz menggunakan peranti masing-masing untuk  menjawab kuiz ICT dan Kuiz Klik Dengan Bijak secara digital.

Gambar Disini

Tarikh           : 3 Februari 2024
Masa : 12.00 pm - 1.00 pm
Lokasi : PEDi Sungai Leman
Peserta : 11 orang

Tujuan 

Kelas pembelajaran Sains, Teknologi, Enginering & Matematik

Aktiviti 
                                • Aktiviti kuiz untuk menguji pemahaman peserta tentang yang dipelajari menerusi laman web Quizizz

Gambar Disini