Tarikh           : 3 Februari 2024
Masa : 11.00 am - 12.00 pm
Lokasi : PEDi Sungai Leman
Peserta : 11 orang

Tujuan 

Kelas pembelajaran Sains, Teknologi, Enginering & Matematik

Aktiviti 
                                • Menerangkan maksud litar elektrik serta fungsi-fungsi litar elektrik.

Gambar Disini

Tarikh           : 3 Februari 2024
Masa : 9.00 am - 10.00 am
Lokasi : PEDi Sungai Leman
Peserta : 7 orang

Tujuan 

Kelas kemahiran keusahawanan

Aktiviti 
                                • Memberi penerangan tentang proses untuk mendaftar akaun kedai di Shopee Seller. Selain itu, petugas juga menunjukkan contoh kedai-kedai Shopee yang bagus serta tips untuk menyediakan gambar produk yang dapat menarik perhatian pembeli.

Gambar Disini

Tarikh           : 28 Januari 2024
Masa : 11.00 am - 12.00 pm
Lokasi : PEDi Tebuk Haji Yusuf
Peserta : 10 orang

Tujuan 

Kelas pembelajaran Internet Of Things

Aktiviti 
                               • Peserta diberi penerangan asas tentang apa itu IoT dan konsep pendidikan IoT

Gambar Disini

Tarikh           : 28 Januari 2024
Masa : 12.00 pm - 1.00 pm
Lokasi : PEDi Tebuk Haji Yusuf
Peserta : 10 orang

Tujuan 

Kelas pembelajaran Sains, Teknologi, Enginering & Matematik

Aktiviti 
                                • Peserta menyertai kuiz online di laman web Quizizz dan menjawab soalan berkaitan dengan STEM.

Gambar Disini

Tarikh           : 28 Januari 2024
Masa : 10.00 am - 11.00 am
Lokasi : PEDi Tebuk Haji Yusuf
Peserta : 10 orang

Tujuan 

Kelas pembelajaran Sains, Teknologi, Enginering & Matematik

Aktiviti 
                              • Peserta diberi penerangan asas tentang apa itu STEM serta konsep pendidikan STEM. 

Gambar Disini