Tarikh           : 13 Jun 2023
Masa : 11.00 am - 12.00 pm
Lokasi : PEDi Tebuk Haji Yusuf
Peserta : 3 orang

Tujuan 

Kelas kemahiran keusahawanan

Aktiviti 
                  • Peserta diberi penerangan mengenai apa itu pengurusan kewangan perniagaan serta asas-asas penting dalam menguruskan akaun perniagaan.

Gambar Disini