Tarikh           : 9 Julai 2023
Masa : 10.00 am - 12.00 pm & 3.00 pm - 4.00 pm
Lokasi : PEDi Tebuk Haji Yusuf
Peserta : 6 orang

Tujuan 

Kelas pembelajaran Sains, Teknologi, Enginering & Matematik

Aktiviti 
             • Peserta menyertai kuiz online di laman web Quizizz dan menjawab soalan berkaitan dengan STEM dan IoT

Gambar Disini