Tarikh           : 9 Ogos 2023 2023
Masa : 10.30 am - 11.30 am
Lokasi : PEDi Tebuk Haji Yusuf
Peserta : 26 orang

Tujuan 

Kelas latihan kemahiran ICT

Aktiviti 
             • Memberi latihan menggunakan keyboard dan mouse dengan betul kepada peserta

Gambar Disini