Tarikh           : 25 Ogos 2023 
Masa : 4.00 pm - 5.00 pm
Lokasi : PEDi Tebuk Haji Yusuf
Peserta : 3 orang

Tujuan 

Kelas pembelajaran Sains, Teknologi, Enginering & Matematik

Aktiviti 
             • Peserta menyertai kuiz online di laman web Quizizz dan menjawab soalan berkaitan dengan STEM

Gambar Disini