Tarikh           : 10 September 2023 
Masa : 3.00 pm - 3.30 pm
Lokasi : PEDi Sungai Haji Dorani
Peserta : 5 orang

Tujuan 

Kelas pembelajaran Sains, Teknologi, Enginering & Matematik

Aktiviti 
                • Peserta menyertai kuiz online di laman web Quizizz dan menjawab soalan berkaitan dengan STEM

Gambar Disini