2 orang keluar

PKP : KERAJAAN BENAR 2 ORANG KELUAR SETIAP KERETA

Namun ia perlulah dari rumah yang sama atau keluarga terdekat sahaja.

#COVID19
#StayAtHome
#MovementControlOrder
#PerintahKawalanPergerakan
#KitaMestiMenang
KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia, KKMM
Jabatan Perdana Menteri

(Sumber : Majllis Keselamatan Negara)