MENGENAI KAMPUNG TEBUK HAJI YUSUF

 

Merupakan salah satu kampung induk dari pecahan Kampung Sungai Limau.

Terletak kira-kira 2km dari Pekan Sungai Besar.

 

VISI

Melahirkan ahli masyarakat yang kuat pegangan agama dan sentiasa berusaha meningkatkan taraf kehidupan serta peka kepada aktiviti kemasyarakatan

 

MISI

Individu Cemerlang Dunia Akhirat

 

MOTO

Bersatu Dan Cemerlang

 

 

JUMLAH PENDUDUK MENGIKUT USIA DAN JANTINA

 UMUR LELAKI  PEREMPUAN  JUMLAH 
 Bawah 1 Tahun  30 38  68 
1-3 Tahun  82  90  172 
4-6 Tahun  101  132  233 
7-12 Tahun 243  298  541 
13-17 Tahun 199  270  469 
18-40 Tahun 320  461  781 
41-65 Tahun 437  477  914 
65 tahun ke atas 56  81  137 
JUMLAH 1468  1847  3315 

 

 

PARLIMEN

  • YB Tuan Budiman Bin Mohd Zohdi

 

ADUN

  • YB Tuan Budiman Bin Mohd Zohdi

 

PEGAWAI DAERAH

  • Mohd Khairuddin Bin Md Som

 

PENGHULU

  • Mohd Fairos Bin Johari

 

KETUA KAMPUNG

  • Haji Imam Nasro Bin Haji Othman

 

 

PETA SUNGAI BESAR

 

PETA SUNGAI LIMAU