194404767 310294197343506 3621060612606507118 n

Waktu kebenaran beroperasi yang terbaru dan dikemaskini bagi sektor perniagaan & perkhidmatan sepanjang PKP PENUH FASA PERTAMA (1 Jun 2021 - 14 Jun 2021). Maklumat diekstrak daripada 'Standard Operating Procedure' (SOP) yang dikemaskini oleh Majlis Keselamatan Negara (MKN) pada 31 Mei 2021.
 
(Sumber : MKN)