Mempelajari Asas Komputer, Internet Dan Menaip

Nama : Roestam A Sani Bin Misron
Umur : 51 Tahun
Ahli : 30 April 2017

 

Latar belakang

En. Roestam A Sani Bin Misron merupakan seorang usahawan dan juga merupakan Pengerusi Pusat Internet Tebuk Haji Yusuf. Beliau kurang mahir dalam penggunaaan komputer khususnya Dekstop Publishing seperti Ms Word dan juga penggunaan internet.

Sebelum penggunaan ICT/ penglibatan PI

Beliau kurang mahir dalam penggunaan komputer khususnya menaip dan cara menggunakan mouse.

 

Selepas penggunaan ICT/ penglibatan PI

Melalui kelas-kelas asas komputer yang dibimbing oleh Pusat Internet Tebuk Haji Yusuf, beliau kini mempunyai pengetahuan asas dalam penggunaan komputer dan internet serta menaip